ГОДИШЊА СКУПШТИНА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ ВЕЛИКИХ ЛОЖА ICUGL

     По завршетку Kонвента Велике Ложе Француске, 19. Јуна 6023 Г.И.С. одржана је Редовна годишња скупштина Међународне Kонфедерације Уједињених Великих Ложа – ICUGL. На Скупштини су биле присутне делегације око 30. Обедијенција из свих делова света, а из Европе су биле присутне:

1. ВЕЛИКА ЛОЖА ФРАНЦУСКЕ;
2. ВЕЛИКА НАЦИОНАЛНА ЛОЖА СРБИЈЕ
3. ВЕЛИКА ЛОЖА ИТАЛИЈЕ – СЕРЕНИСИМА;
4. ВЕЛИКА ГЕНЕРАЛНА ЛОЖА ШПАНИЈЕ;
5. ВЕЛИКА ЛОЖА КАНАРСKИХ ОСТРВА;
6. ВЕЛИКА ЛОЖА ЧЕШКИХ ЗЕМАЉА;
7. ВЕЛИКА УЈЕДИЊЕНА ЛОЖА ЛЕТОНИЈЕ;
8. ВЕЛИКА РЕГУЛАРНА ЛОЖА СЛОВЕНИЈЕ;
9. ВЕЛИКА ЛОЖА ГРУЗИЈА;
10. ВЕЛИКА НАЦИОНАЛНА ЛОЖА МОЛДАВИЈЕ;
11. ВЕЛИКА ЛОЖА ПОРТУГАЛИЈЕ;
12. ВЕЛИКА ЛОЖА ГРЧКЕ;
13. УЈЕДИЊЕНА ВЕЛИКА ЛОЖА ГРЧКЕ;
14. ВЕЛИКА ЛОЖА БУГАРСКЕ;
15. ВЕЛИКА НАЦИОНАЛНАЛА ЛОЖА РУМУНИЈЕ;
16. ВЕЛИКА РЕГУЛАРНА ЛОЖА ХРВАТСКЕ;
17. ВЕЛИКА РЕГУЛАРНА ЛОЖА СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ (ПОСМАТРАЧ).

     Скупштина је одржана у седишту Kонфедерације (Храм Велике Ложе Француске) са почетком у 10. часова.
     У преподневном делу дневног реда разматрани су и усвојени извештаји генералног секретара Међународне Kонфедерације Уједињених Великих Ложа, потпредседника ICUGL за Европу, Африку, Америку и делегата за Азију. Поред тога усвојене су мање измене и допуне новог Статута ICUGL.
     У наставку рада разматран је и усвојен извештај благајника и план буџета за 6023. годину. Следећа тачка дневног реда била је Извештај мониторинга у вези пријема у пуноправно чланство ICUGL Велике Регуларне Ложе Хрватске и Велике Федералне Ложе Аргентине. Сагласно одлуци Скупштине ICUGL, која је одржана 20.06.6022. године у Анесију, известилац о спремности Велике Регуларне Ложе Хрватске да буде примљена у ICUGL била је Велика Национална Ложа Србије. У свом извештају о мониторингу, известилац, ВНЛС навела је да предлаже Kомисији за придруживање и Скупштини ICUGL да се Велика Регуларна Ложа Хрватске прими у чланство Интернационалне Kонфедерације Удружених Великих Ложа. Предлог је прихваћен једногласном одлком Скупштине ICUGL.     

На крају рада Скупштина ICUGL је прихватила истраживачки пројекат са масонском тематиком који се односи на интелектуалну и духовну повезаност градитеља сакралних грађевина у области архитектуре, геометрије објеката, примењене симболике, хришћанске мистике итд. Предлог пројекта поднела је Велика Ложа Чешких Земаља и у свом предлогу је навела да би део пројекта који се односи на православне храмове препустила истраживачима из ВНЛС.

Најновије информације

© Велика Национална Ложа Србије| DESIGN : Велика Национална Ложа Србије

 © 2021. All rights reserved.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security