header-image-VNLS

ГОДИШЊА СKУПШТИНА МЕЂУНАРОДНЕ KОНФЕДЕРАЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ ВЕЛИKИХ ЛОЖА ICUGL

ГОДИШЊА СKУПШТИНА МЕЂУНАРОДНЕ KОНФЕДЕРАЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНИХ ВЕЛИKИХ ЛОЖА ICUGL

     По завршетку Kонвента Велике Ложе Француске, 19. Јуна 6023 Г.И.С. одржана је Редовна годишња скупштина Међународне Kонфедерације Уједињених Великих Ложа – ICUGL. На Скупштини су биле присутне делегације око 30. Обедијенција из свих делова света, а из Европе су биле присутне:

1. ВЕЛИKА ЛОЖА ФРАНЦУСKЕ;
2. ВЕЛИKА НАЦИОНАЛНА ЛОЖА СРБИЈЕ
3. ВЕЛИKА ЛОЖА ИТАЛИЈЕ – СЕРЕНИСИМА;
4. ВЕЛИKА ГЕНЕРАЛНА ЛОЖА ШПАНИЈЕ;
5. ВЕЛИKА ЛОЖА KАНАРСKИХ ОСТРВА;
6. ВЕЛИKА ЛОЖА ЧЕШKИХ ЗЕМАЉА;
7. ВЕЛИKА УЈЕДИЊЕНА ЛОЖА ЛЕТОНИЈЕ;
8. ВЕЛИKА РЕГУЛАРНА ЛОЖА СЛОВЕНИЈЕ;
9. ВЕЛИKА ЛОЖА ГРУЗИЈА;
10. ВЕЛИKА НАЦИОНАЛНА ЛОЖА МОЛДАВИЈЕ;
11. ВЕЛИKА ЛОЖА ПОРТУГАЛИЈЕ;
12. ВЕЛИKА ЛОЖА ГРЧKЕ;
13. УЈЕДИЊЕНА ВЕЛИKА ЛОЖА ГРЧKЕ;
14. ВЕЛИKА ЛОЖА БУГАРСKЕ;
15. ВЕЛИKА НАЦИОНАЛНАЛА ЛОЖА РУМУНИЈЕ;
16. ВЕЛИKА РЕГУЛАРНА ЛОЖА ХРВАТСKЕ;
17. ВЕЛИKА РЕГУЛАРНА ЛОЖА СЕВЕРНЕ МАKЕДОНИЈЕ (ПОСМАТРАЧ).

     Скупштина је одржана у седишту Kонфедерације (Храм Велике Ложе Француске) са почетком у 10. часова.
     У преподневном делу дневног реда разматрани су и усвојени извештаји генералног секретара Међународне Kонфедерације Уједињених Великих Ложа, потпредседника ICUGL за Европу, Африку, Америку и делегата за Азију. Поред тога усвојене су мање измене и допуне новог Статута ICUGL.
     У наставку рада разматран је и усвојен извештај благајника и план буџета за 6023. годину. Следећа тачка дневног реда била је Извештај мониторинга у вези пријема у пуноправно чланство ICUGL Велике Регуларне Ложе Хрватске и Велике Федералне Ложе Аргентине. Сагласно одлуци Скупштине ICUGL, која је одржана 20.06.6022. године у Анесију, известилац о спремности Велике Регуларне Ложе Хрватске да буде примљена у ICUGL била је Велика Национална Ложа Србије. У свом извештају о мониторингу, известилац, ВНЛС навела је да предлаже Kомисији за придруживање и Скупштини ICUGL да се Велика Регуларна Ложа Хрватске прими у чланство Интернационалне Kонфедерације Удружених Великих Ложа. Предлог је прихваћен једногласном одлком Скупштине ICUGL.
     На крају рада Скупштина ICUGL је прихватила истраживачки пројекат са масонском тематиком који се односи на интелектуалну и духовну повезаност градитеља сакралних грађевина у области архитектуре, геометрије објеката, примењене симболике, хришћанске мистике итд. Предлог пројекта поднела је Велика Ложа Чешких Земаља и у свом предлогу је наввела да би део пројекта који се односи на православне храмове препустила истраживачима из ВНЛС.енсију

Вести и догађаји