Извештај
са 28 Изборне Скупштине

Велика Национална Ложа Србије је 6. Јуна 6021. Године Истинског Светла, уз учешће 82 делегата и 45 Браће, чланова без права гласа, одржала 28. изборну Скупштину. Овај свечани догађај одиграо се у хотелу „М“ уобичајеном месту окупљања Браће из наше Обедијенције. Главна тачка дневног реда били су избори за носиоце функција и органе ВНЛС који се организују сваке треће године. Овога пута, због пандемије вируса Covid-19 избори су померени за годину дана. На Скупштини је за новог Великог Мајстора изабран Брат Братислав Ураковић из ПЛ „Кнез Михаило” са Оријента Крагујевац. Поред Великог Мајстора изабрани су Велики Официри Обедијенције и Делегати Савезног Већа ВНЛС. Њихов мандат траје до јуна 6024. Г.И.С.

Скупштина је саслушала и после краће расправе усвојила извештаје Великог Мајстора, Николе Митровића, и В.Д. Великог Мајстора С. Т., а потом и извештаје Великог Благајника и Надзорног одбора ВНЛС.

Разматране су молбе ПЛ „Истина“ и ПЛ „Светионик“ за пријем под заштиту ВНЛС као и тренутни статус ПЛ „Пробитас“. Пријем неке ложе под заштиту ВНЛС предвиђа да ложа која тражи пријем мора да буде праћена и посматрана дужи период времена, па је донета одлука да се коначни пријем ових Ложа одложи до следеће Скупштине, а да се током године обави неопходна едукација у прихватању Шкотског Обреда Древног и Прихваћеног, као и обичаја идеја и циљева ВНЛС. Такође, извршиће се и неопходна појединачна провера свих кандидата који куцају на врата наше Обедијенције.

Скупштина је завршена за Белом Трпезом уз договор да се сви окренемо раду, развоју и јачању ВНЛС.