header-image-VNLS

Ложа бр. 51 - "Исток" - Ор. Зајечар

ПРАВА И ПОТПУНА СЛОБОДНОЗИДАРСКА ЛОЖА ”ИСТОК” ОСНОВАНА НА ОРИЈЕНТУ ЗАЈЕЧАР

ПЛ Исток почела је са радом као Венчић ПЛ Побратим од 26.10.6016. Г.И.С. на основу Одлуке коју је донела ПЛ Побратим на Раду Ложе Мајстора, а затим и Одлуке Управног Већа од 24.12.6016. Г.И.С. У међувремену је Венчић Исток одржао 11 Конференцијских Радова и 3 Ритуална Рада. Уношење Светла обављено је 18.11.6017. Г.И.С., а свој први Ритуални Рад ПЛ Исток одржала је 7.12.6017. Г.И.С. У почетку је као Венчић Ложа имала 8 МКУ, а данас, 11 МКУ, 1 ПКУ и 1 УКУ који је у статусу мировања.
Чланови Ложе су Браћа из Зајечара, Бора, Неготина и Сокобање

Година формирања: 2017

Година уласка под заштиту В.Н.Л.С.: 2017