header-image-VNLS

Ложа бр. 48 - "Михајло Пупин" - Ор. Београд

ПРАВА И ПОТПУНА СЛОБОДНОЗИДАРСКА ЛОЖА ”МИХАЈЛО ПУПИН” ОСНОВАНА НА ОРИЈЕНТУ БЕОГРАД

Година формирања: 2014.

Савезна Ложа Михајло Пупин основана је иницијативон Ложе „Мудрост“ која је, у складу са Конституцијом Велике Националне Ложе Србије, на Ритуалном Раду одржаном 19. дана, месеца Маја, 6014 Г\И\С\ донела одлуку да покрене поступак за оснивање Слободнозидарског Венчића “Михајло Пупин”. Савезно Веће ВНЛС је на седници одржаној 7. дана, месеца Јуна, 6014. Г\И\С\ прихватило предлог Ложе „Мудрост“ и групе предлагача, чланова ове Ложе и донело одлуку оформирању Венчића „Михајло Пупин“ на Оријенту Београд.
Венчић „Михајло Пупин“ имао је 34. члана од којих су 14. били Мајстори Краљевске Уметности. што је гарантовало да ће будућа Ложа радити регуларно, и у складу са Конституцијом, Статутом и Домаћом Уредбом ВНЛС. Старешинство Венчића чинило је 12. искусних и добро едукованих Мајстора Краљевске Уметности.
Уношење светла у ПЛ Михајло Пупин обављено је 28. Фебруара 6015. Г\И\С\ хотелу „М“ у Београду. Свечаности је присуствовало око сто тридесет чланова Братства и тиме указало велико поштовање и подршку новоформираној Ложи.
За седам година рада и развоја ПЛ „Михајло Пупин“ је два пута била домаћин Скупштине ВНЛС, извела је бројне хуманитарне акције, потписала је Повељу о пријатељству са ПЛ „Антарес“ са Оријента Ријека и активно је учествовала у раду свих органа и тела ВНЛС. Данас ПЛ Михајло Пупин има 36. чланова од којих су њих 28. Мајстори Краљевске Уметности. Чланове Ложе чине угледна Браћа различитих занимања међу којима је и 9. професора универзитета.