ПОСВЕЋЕН НОВИ ХРАМ НА ОРИЈЕНТУ ЗАЈЕЧАР

.·. Дана 29. X 6022. Г.И.С. Велики Мајстор ВНЛС МKУ БУ уз пратњу Великих официра ВНЛС извршио је Ритуално посвећење новог Храма Поштоване Ложе ИСТОK на Оријенту Зајечар. Посвећењу су присуствовала Браћа из свих ложа Обедијнеције ВНЛС. 

Архитекта Бр. М.М. са Оријента Крушевац је осмислио Храм који је финансирала ВНЛС са циљем да то буде место на коме се дели радост срца и шири Братска љубав Тимочком Крајином.

Најновије информације

© Велика Национална Ложа Србије| DESIGN : Велика Национална Ложа Србије

 © 2021. All rights reserved.