header-image-VNLS.png

Ширимо Светло Балканом

Сарадња са Великом Регуларном Ложом Словеније www.vrls.si која је основана 2005. године, успостављена је убрзо по њеном оснивању. Ова масонска обедијенција је у прво време одржавала блиске контакте с нерегуларном организацијом, Masonic High Council из Енглеске, а затим је, уз помоћ Велике Националне Ложе Србије успоставила сарадњу са Великом Ложом Француске, као мајком ложом.

Светло у Велику Регуларну Ложу Словеније је, 20. септембра 2014. године, унела Велика Национална Ложа Србије. Овом свечаном догађају одржаном у Љубљани, присуствовале су делегације из 12. Обедијенција (Аустрија, Бугарска, Индија, Италија, Либан, Мађарска, Португалија, Румунија, Русија, Чешка, Шпанија и Француска), као и председник и секретар Међународне Kонфедерације Уједињених Великих Ложа ─ICUGL.

Сарадња са Браћом из Словеније стално јача кроз реализацију заједничких програма, међусобне посете, учешће на конференцијама организацие GLUDE, тако да велики масонски ланац окупљен око Велике Ложе Француске додатно добија на снази и доноси добро целом друштву.

© Велика Национална Ложа Србије| DESIGN : Велика Национална Ложа Србије

 © 2021. All rights reserved.