header-image-VNLS.png

Велика Национална Ложа Србије
1919 - 2019

ПРЕДГОВОР
„Слобода – Једнакост – Братство“.

(Мото Француске буржоаске револуције 1789-1799.)
„Да се Србско Слободно зидарство доведе у што тешњу везу са Слободним зидарством на западу, а то у уверењу да ће успостављена тешња веза и интимнији односи уродити обилнијим плодом по наш народ и нашу милу отаџбину“.
(Извод из поруке браће из ПЛ „Побратим“ – чувара идеала слободног зидарства у Србији, 1890).

Преузмите Монографију Велике Националне Ложе Србије

Велика Национална Ложа Србије 1919 – 2019

© Велика Национална Ложа Србије| DESIGN : Велика Национална Ложа Србије

 © 2021. All rights reserved.