header-image-VNLS

ВEЛИКA НAЦИOНAЛНA ЛOЖA СРБИJE 1919-2019.

Велика Национална Ложа Србије
1919 - 2019

ПРЕДГОВОР
„Слобода – Једнакост – Братство“.

(Мото Француске буржоаске револуције 1789-1799.)
„Да се Србско Слободно зидарство доведе у што тешњу везу са Слободним зидарством на западу, а то у уверењу да ће успостављена тешња веза и интимнији односи уродити обилнијим плодом по наш народ и нашу милу отаџбину“.
(Извод из поруке браће из ПЛ „Побратим“ – чувара идеала слободног зидарства у Србији, 1890).