header-image-VNLS.png

Слободно зидарство данас и сутра

Дана 22. месеца маја, 6024. Г.И.С. у просторијама ВНЛС-а, М.У.В.М. ВНЛС Братислав Ураковић одржао је предавање на тему “Слободно зидарство данас и сутра”. Модератор предавања професор Брат А.Г. након представљања предавача је на занимљив начин у уводном делу објаснио историју Слободног зидарства, посебно истичући повезаност са Темпларима и прве почетке у Шкотској, наставак у Француској и формирање првих ложа у Енглској. Поштовани предавач у присуству Браће и Сестара из различитих обедијенција је на почетку истакао да се Слободно зидарство, као и многе друге организације, суочава се с низом изазова у будућности.

Изазови будућности

Ове изазове је груписао у неколико кључних области: демографски изазови (старење чланства, а спор прилив младих, а што може довести и до затварања ложа), регрутација и задржавање (привлачење нових чланова, посебно међу млађом популацијом која може да има различите интересе и приоритете, што може отежати њихово укључивање и задржавање у Слободном зидарству), перцепција и имиџ у јавности (Слободно зидарство се често суочава с негативним перцепцијама и теоријама завере које могу одвратити потенцијалне чланове), транспарентност и комуникација (повећање транспарентности и боља комуникација с јавношћу могу помоћи у борби против погрешних представа и унапређењу имиџа Слободног зидарства), модернизација и прилагођавање технологији (имплементација дигиталних алата за комуникацију, управљање чланством и организација догађаја су неопходни за модернизацију ложа), очување традиције и вредности (баланс између традиције и модернизације, очување основних вредности и традиција масонерије, док се истовремено прилагођава савременом свету, представља сталан изазов), образовање и подучавање нових чланова (обезбеђивање квалитетног образовања и учења нових чланова о историји, филозофији и праксама Слободног зидарства), финансијски изазови (одржавање ложа и инфраструктуре, финансирање и одржавање зграда и других ресурса може бити изазовно, посебно за ложе с мањим бројем чланова), филантропске активности (наставак филантропских активности и подршка заједници, док се истовремено одржава финансијска стабилност организације), глобализација и културне разлике (чување Слободнозидарске тајне представља један од темељних принципа Слободног зидарства, и тај принцип је присутан од самих почетака, Слободнозидарска тајна није само о симболима, ритуалима или ложама, већ о дубљим филозофским и моралним вредностима које организација преноси својим члановима). 

У даљем излагању М.У.В.М. говорио је о историји и значају Слободнозидарске тајне (Слободнозидарска тајна није само физичка или вербална информација, већ и начин чувања светог поверења међу члановима, она укључује поверење и обавезу да се чува приватност и интегритет заједнице, као и да се осигура да се знање и мудрост Слободног зидарства преносе само онима који су прошли кроз ритуале иницијације) , филозофским и моралним аспектима (процес иницијације и прогрес кроз различите степени масонерије осмишљен је тако да води члана кроз лични пут откривања истине, мудрости и самопобољшања, тајне ритуале и симболе чланови користе као алате за медитацију и интроспекцију, што им помаже да боље разумеју себе и свет око себе), савремени изазови и одговори (Слободни зидари се суочавају с потребом да балансирају између традиционалне праксе чувања тајне и потребе за већом транспарентношћу како би се борили против негативних стереотипа и теорија завере), дигитална сигурност (ложе морају усвојити напредне технологије за заштиту података и комуникацију међу члановима, то укључује коришћење шифрованих платформи за размену информација, обуку чланова о цyбер сигурности и редовно ажурирање сигурносних протокола), едукација и подизање свести (континуирано образовање о етичким и моралним обавезама помаже у јачању заједнице и очувању њених вредности), транспарентност и јавни имиџ (отворени догађаји, хуманитарне акције и едукативне кампање могу допринети бољем разумевању Слободног зидарства у јавности).

У закључку овог дела предавња, уважени предавач је истакао да је чување Слободнозидарске тајне сложен и вишеслојан процес који захтева посвећеност, мудрост и прилагодљивост. Иако су се изазови променили кроз векове, основни принципи остају исти, Слободнозидарска тајна није само заштита информација, већ и очување духовног и моралног наслеђа које се преноси кроз генерације а кроз комбинацију традиционалних вредности и савремених техника, Слободни зидари могу наставити да чувају своје тајне док истовремено прилагођавају своју организацију потребама и изазовима модерног света.

Вештачка интелигенција

Завршно излагање занимљивог предавања било је посвећено сада актуелној теми у свету, вештачкој интелигенцији, а која по предавачу има потенцијал да значајно допринесе развоју Слободног зидарства на неколико начина: ефикасније управљање чланством (помоћ у аутоматизацији рутинских административних задатака као што су ажурирање база података чланова, управљање чланаринама иорганизација састанака), персонализовани приступ члановима (алгоритми могу анализирати преференције и интересе чланова, омогућавајући персонализоване препоруке за активности и догађаје који би их могли интересовати), побољшање комуникације и ангажмана (Цхатботови засновани на ВИ могу пружити подршку члановима), анализа друштвених мрежа (ВИ може анализирати присуство и активности масона на друштвеним мрежама како би идентификовала трендове и прилике за бољу комуникацију и ангажман), образовање и подучавање ( ВИ може помоћи у креирању интерактивних и прилагођених онлинекурсева за образовање чланова о историји, филозофији и праксама масонерије), виртуелни ментори (ВИ системи могу пружити виртуелне менторске програме, повезујући нове чланове с искуснијима на темељу интереса и потреба), организација и планирање догађаја (алгоритми ВИ могу оптимизовати распоред састанака и догађаја како бисе максимизирала посета и ангажман чланова), анализа повратних информација (ВИ може анализирати повратне информације с догађаја како бипомогла у планирању будућих активности које боље одговарају интересима чланова), повећање транспарентности и сигурности (напредни ВИ системи могу побољшати сигурност и заштиту података чланова,користећи технике за откривање и превенцију цyбер напада).

У закључном делу предавања посвећеном вештачкој интелигенцији М.У.В.М. је присутнима интерактивно уз помоћ пројектора илустровао наведено примерима, сходно томе су гости постављали питања на која им је вештачка интелигенција одговарала, а што је свим присутнима било атрактивно, занимљиво и корисно.

У дискусији после предавања истакле су се присутне сестре које су на надахнуто и инспиративно, свака на свој начин, прокоментарисале све што смо те вечери и чули и видели.

Предавање М.У.В.М., посебно завршни део о вештачкој интелигенцији и практична презентације исте, за многе (писца ових редова посебно), изазива и мало забринутости, да не кажем и страха, шта може да нам донесе будућност у којој је технологија напредовала до неслућених граница и чак превазишла доскорашњу научну фантастику.

П.В.

Најновије информације

© Велика Национална Ложа Србије| DESIGN : Велика Национална Ложа Србије

 © 2021. All rights reserved.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security