Велика Национална Ложа Србије ширимо Светлост у Србији

.·. Масонски троугао формирамо на сваком Оријенту где имамо више од 3 Брата. Они ће дугорочно да раде у нашој слободнозидарској мисији.

3X3!
Велики Мајстор ВНЛС
Бр. МКУ Б. У.

Најновије информације

© Велика Национална Ложа Србије| DESIGN : Велика Национална Ложа Србије

 © 2021. All rights reserved.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security