header-image-VNLS

Велика Национална Ложа Србије ширимо Светлост у Србији

Велика Национална Ложа Србије ширимо Светлост у Србији

.·. Масонски троугао формирамо на сваком Оријенту где имамо више од 3 Брата. Они ће дугорочно да раде у нашој слободнозидарској мисији.

3X3!
Велики Мајстор ВНЛС
Бр. МКУ Б. У.

Вести и догађаји