header-image-VNLS.png

Извештај
са 28 Изборне Скупштине

Велика Национална Ложа Србије је 6. Јуна 6021. Године Истинског Светла, уз учешће 82 делегата и 45 Браће, чланова без права гласа, одржала 28. изборну Скупштину. Овај свечани догађај одиграо се у хотелу “М” уобичајеном месту окупљања Браће из наше Обедијенције. Главна тачка дневног реда били су избори за носиоце функција и органе ВНЛС који се организују сваке треће године. Овога пута, због пандемије вируса Covid-19 избори су померени за годину дана. На Скупштини је изабран нови Велики Мајстор Велике Националне Ложе Србије. Поред Великог Мајстора изабрани су Велики Официри Обедијенције и Делегати Савезног Већа ВНЛС. Њихов мандат траје до јуна 6024. Г.И.С.

Скупштина је саслушала и после краће расправе усвојила извештаје Великог Мајстора, Николе Митровића, и В.Д. Великог Мајстора С. Т., а потом и извештаје Великог Благајника и Надзорног одбора ВНЛС.

Разматране су молбе ПЛ “Истина” и ПЛ “Светионик” за пријем под заштиту ВНЛС као и тренутни статус ПЛ “Пробитас”. Пријем неке ложе под заштиту ВНЛС предвиђа да ложа која тражи пријем мора да буде праћена и посматрана дужи период времена, па је донета одлука да се коначни пријем ових Ложа одложи до следеће Скупштине, а да се током године обави неопходна едукација у прихватању Шкотског Обреда Древног и Прихваћеног, као и обичаја идеја и циљева ВНЛС. Такође, извршиће се и неопходна појединачна провера свих кандидата који куцају на врата наше Обедијенције.

Скупштина је завршена за Белом Трпезом уз договор да се сви окренемо раду, развоју и јачању ВНЛС.

© Велика Национална Ложа Србије| DESIGN : Велика Национална Ложа Србије

 © 2021. All rights reserved.