header-image-VNLS.png

ВЕЛИКА НАЦИОНАЛНА ЛОЖА СРБИЈЕ И ВЕЛИКА ЛОЖА ФРАНЦУСКЕ

Велика Национална Ложа Југославије ─ ВНЛЈ, основана је 26. Септембра 5997. Г.И.С. тако што је на 7. Редовној Годишњој Скупштини Велике Ложе  Југославије донета одлука да ова обедијенција промени име и да се пререгиструје под новим именом.

Већ следећег месеца, Октобра 5997. године, ВНЛЈ обнавља сарадњу са Великом Ложом Француске (www.gldf.org) , која је започела па нагло прекинута још 5990 Г.И.С.

У децембру 5997. Г.И.С. делегација Велике Ложе Француске долази у Београд ради договора и потписивања Повеље о међусобном признању и пријатељству.

Сарадња са ВЛФ потврђена је 18.јуна 2000 године када је Велика Национална Ложа Југославије заједно са Великом Ложом Француске и Великом Традиционалном и Симболичком Ложом Опера била оснивач организације GLUDE ─ Les Grandes Loges Unies d’ Europe.

Непуну годину дана касније, од 5. до 8. Марта 6001. Г.И.С., делегација Великих Официра ВНЛJ, Официра Ложе Побратим боравила је у Паризу где је потписана.

Повеља о братимљењу између Ложе Генерал Пење (ВЛФ) и Ложе Побратим (ВНЛЈ). Велика Национална Ложа Југославије је после формирања Републике Србије, 2006. године променила име у Велика Национална Ложа Србије (ВНЛС) и под тим именом ради и данас. Сарадња са Великом Ложом Француске је настављена, а 19. Јуна 6015. Г.И.С. у Паризу је потписан Древни и Прихваћени Шкотски Декрет о међусобном признању и сарадњи.

© Велика Национална Ложа Србије| DESIGN : Велика Национална Ложа Србије

 © 2021. All rights reserved.