header-image-VNLS

Ложа бр. 42 - "Тимакум" - Ор. Књажевац

ПРАВА И ПОТПУНА СЛОБОДНОЗИДАРСКА ЛОЖА ”ТИМАКУМ” ОСНОВАНА НА ОРИЈЕНТУ КЊАЖЕВАЦ

Уношење Светла у .· ПЛ ТИМАКУМ.·. 01. дана октобра месеца 6009. Г.И.С. (мајка Ложа .ПЛ НЕМАЊА.·. Ор. Ниш);

.ПЛ ТИМАКУМ.·. одржава Радове у Привременом Храму у Етно-кући „Торлаци“ у Бељичима;

– .·.ПЛ ТИМАКУМ.·. је побратимљена са .·.ПЛ КРАСОТА.·. Велика Ложа Бугарске (29. дана марта месеца 6014. Г.И.С.);

Под заштитом ВНЛС од : 2009